JUDr. Ľubica Timčová – notárka

spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch,
súdny komisár v dedičskom konaní,
osvedčovanie právne významných skutočností,
konanie vo veciach notárskych úschov,
úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov,
vykonávanie funkcie mediátora,
poskytovanie právnych rád,
spisovanie iných listín,
vykonávanie správy majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku,
zastupovanie v katastrálnom konaní.


http://www.notar-trebisov.sk