RED REAL ESTATE DEVELOPMENT a. s

Dlhodobá vízia RED je stať sa uznávaným lídrom v developmente nájomného bývania a vybudovať vlastný realitný fond.
​Počas celého vývoja RED vždy išlo o postupné zisťovanie logických potrieb, ktoré zabezpečia realizáciu predstáv podľa dopytu trhu, ako aj investorov. Pre zaistenie, ako aj následný rozvoj našej efektivity vieme, že platí, že vzájomná a korektná spolupráca je najdôležitejšia. Preto sme pripravení prijať každú výzvu, ktorá nás a naše služby posúva dopredu. Niekoľkoročné skúsenosti manažmentu jednoznačne dokladujú absolútnu dôležitosť jedného významného faktora – koordinácie. Koordinácia je alfou a omegou úspechu v developmente, čím sa celá naša spoločnosť riadi. Na základe správnej, včasnej a logickej koordinácie dokážeme vytvoriť pre klienta pridanú hodnotu. Každé aj dobre skoordinované dielo potrebuje neustálu kontrolu. Táto nevyhnutná činnosť je rovnako podstatným fundamentom na dosiahnutie požadovaného cieľa, ktorým je kvalita. Takto sme si osvojili aj náš slogan – KOORDINÁCIA, KONTROLA, KVALITA, a to presne v tejto postupnosti. V rámci poskytovania služieb sa riadime zásadami a metodikou certifikátov kvality ISO 9001, systém manažérstva kvality, ISO 14001, systém environmentálneho manažérstva, ISO 18001, Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
​Cieľom RED je produkovať kvalitné projekty s optimálnymi zriaďovacími a prevádzkovými nákladmi a so zaujímavými výnosmi pre našich investorov.


https://www.red.expert

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.