Revízie a kontrola športového náradia, telocviční a detských ihrísk

Odborná technická kontrola – revízia telocvičného náradia, telocviční, detských ihrísk a posilňovní je zameraná na kontrolu a zaistenie bezpečnosti telocvičného náradia a detských ihrísk. Dôvodom kontroly je posúdenie, či náradie, herné prvky alebo ihriská nie sú v rozpore s normou STN – EN a nemôže tým dôjsť k poškodeniu zdravia používateľov v dôsledku zlého technického stavu.
Zabezpečujeme Revízie / OTK – odborná technická kontrola /.
-Športovísk
-Telocviční
-Posilovní
-Detských ihrísk
Západoslovenský kraj
– Realizácia odborných technických kontrol
– Vypracovanie revíznej správy elektronickou a papierovou formou
– Uvedenie športovísk a detských ihrísk do súladu s normami STN
– Odborná konzultácia a poradenstvo


http://www.sportovy-obchod.sk/revizie-a-kontrola/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.